1. ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
IMAGE การสำรวจข้อมูล 10 มิถุนายน 2562
วันอังคาร, 09 เมษายน 2562 อ่าน 302
IMAGE การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
วันศุกร์, 01 มีนาคม 2562 อ่าน 352
next
prev
  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ประกาศรับสมัคร
  3. เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  4. เผยแพร่งบทดลอง
เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2562 วันพฤหัสบดี, 11 เมษายน 2562 อ่าน 15
1 วันพุธ, 13 มีนาคม 2562 อ่าน 62
เผยแพร่งบทดรอง ประจำเดือน มกราคม 2562 วันศุกร์, 08 กุมภาพันธ์ 2562 อ่าน 89
next
prev
  1. รวมแบบฟอร์มต่างๆ
  2. ข้อมูลสารสนเทศ
  3. แผนปฏิบัติการ / ผลการดำเนินงาน
บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงานปี 2562 วันอังคาร, 25 ธันวาคม 2561 อ่าน 644
บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงานปี 2561 วันศุกร์, 09 กุมภาพันธ์ 2561 อ่าน 21998
ข้อมูลสารสนเทศ 10 มิ.ย. 2561 วันจันทร์, 08 ตุลาคม 2561 อ่าน 371
ข้อมูลสารสนเทศ 10 มิ.ย. 2560 วันพฤหัสบดี, 19 ตุลาคม 2560 อ่าน 1174
ข้อมูลสารสนเทศ 10 มิ.ย. 2559 วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2559 อ่าน 2357
ผลสัมฤทธิ์ รร.ประชารัฐ (3ปีย้อนหลัง) วันศุกร์, 08 กรกฎาคม 2559 อ่าน 2271
ข้อมูลสารสนเทศ 10 มิ.ย. 2558 วันจันทร์, 11 เมษายน 2559 อ่าน 2006
แผนปฏิบัติการ 2562 วันพุธ, 24 ตุลาคม 2561 อ่าน 290
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ปี 2559 วันพุธ, 27 มิถุนายน 2561 อ่าน 306
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 อ่าน 252
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 อ่าน 236
แผนพัฒนา 2561-2565 วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 อ่าน 351
next
prev
รวม VDO สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

"ฮัก ณ ไทบ้าน (ออมทรัพย์)"โรงเรียนวัดบ้านไพบูลย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

"Change" รร. วัดปทุมคงคา สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

"ลดปริมาณขยะ" รร. บ้านแสลงโทน สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

"ครูดีศรี สพฐ.ตอนครูลัดดา" โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

การพาองค์กรสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ : สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

"ก้าวเล็กเล็ก Little Boy" ร.ร.วัดปทุมคงคา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2